Toegankelijkheid

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)  werkt continue door aan het verder verbeteren van de digitale toegankelijkheid en laat de website hier vervolgens ook op toetsen.

De website en het magazinemodule zijn in 2020 getoetst aan de richtlijn Web Content Accessibility Guidelines  (WCAG) 2.1, niveau AA. Op dit moment voldoen beiden aan niveau B van de richtlijn. Lees ook de toegankelijkheidsverklaring van de ANVS.

Problemen met toegankelijkheid? Laat het ons weten

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van de website? Of heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze site? Neem dan contact met ons op.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Naar het Jaarverslag