Tekst Annemiek van Bolhuis
Foto Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)

Het zal u niet zijn ontgaan: de afgelopen tijd was er in de landelijke, regionale en lokale politiek en media veel aandacht voor de wenselijkheid of onwenselijkheid van kernenergie. Debatten die u, net als ik, vast zult volgen. Het zijn ook debatten waar u de ANVS vaak niet in terug zult zien. Tenzij het natuurlijk over toezicht op de veiligheid en andere ANVS-taken gaat. Mensen vragen me wel eens waarom dat zo is. Dat licht ik dan ook graag toe, omdat het alles te maken heeft met het belang van een onafhankelijk bevoegd gezag. Wij zijn niet voor of tegen meer kernenergie: wij zien toe op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Annemiek van Bolhuis
Annemiek van Bolhuis, bestuursvoorzitter ANVS

Voordat Annemiek van Bolhuis bestuursvoorzitter bij de ANVS werd, was zij directeur Volksgezondheid en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast heeft zij het Programma Duurzame Veiligheid 2030 voor de Chemische Sector begeleid. Eerder vervulde zij diverse directiefuncties bij hij ministerie van VWS en was zij plaatsvervangend Directeur-Generaal Volksgezondheid en Sport bij dit ministerie. Brede internationale ervaring deed ze op door haar werk voor het drugsprogramma van de Verenigde Naties en als strategisch adviseur bij de World Health Organisation. Annemiek is begonnen als verpleegkundige en studeerde daarna politicologie, bestuurskunde en behaalde haar MBA.

Voor de nucleaire sector is internationaal afgesproken dat elk land een toezichthouder moet hebben die de veiligheid bewaakt. Om dat ten alle tijde in volledige onafhankelijkheid te kunnen doen, hebben we in Nederland vastgelegd dat ministers en staatssecretarissen besluiten van de toezichthouder niet mogen beïnvloeden of wijzigen. En wij als ANVS’ers dienen ons natuurlijk onafhankelijk en onpartijdig op te stellen in het politieke en maatschappelijke debat.

In gesprek

Een klein half jaar mag ik nu als nieuwe bestuursvoorzitter bijdragen aan dit onafhankelijk toezicht. De komende tijd staat voor mij nog in het teken van verdere kennismaking. Veel bestuurders en medewerkers van nucleaire installaties of ziekenhuizen heb ik al ontmoet, net als beroepsverenigingen van bijvoorbeeld de stralingsbeschermingsdeskundigen, online of live. Nu, vanwege de verscherpte maatregelen, toch vooral weer online. Jammer, want de ontmoeting op locatie heeft, zoals u zult begrijpen, mijn voorkeur. Gelukkig leert de ervaring dat we al videobellend zeker ook waardevolle ontmoetingen hebben. Waardevol omdat ze een goede eerste indruk geven van alle verschillende sectoren waarin wordt gewerkt met nucleaire en stralingstoepassingen én ook omdat ik graag wil weten wat u in uw dagelijkse praktijk opvalt en hoe u het werk van de ANVS ervaart.

Betrouwbaar

Ervaren gaat ook over beeldvorming. En dan toch weer even terug naar het nieuws. Vergeleken met een aantal jaar geleden is onze de nieuwsvoorziening natuurlijk enorm versneld.  24/7 kunnen we alle ontwikkelingen volgen. Handig als we snel wat willen weten, tegelijk – en dat merken we tijdens deze pandemie eens te meer – is het belangrijk om te weten wie de bron is en hoe betrouwbaar de informatie is. Dat vraagt wat van alle organisaties en misschien nog wel extra wanneer je werkt voor het publieke belang. Het onderstreept wat mij betreft vooral ook belang van het op een transparante wijze inzicht geven in je werkzaamheden, afwegingen en besluiten. Dit raakt voor mij de kern van onafhankelijk toezicht. Want u als burger, werknemer, werkgever en als vergunninghouder moet er op kunnen vertrouwen dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoet aan de hoogste eisen.

Het zijn thema’s waar ik graag met u over doorpraat. En mogelijk hebben wij hier al over gesproken of heeft u al een uitnodiging van mij ontvangen voor een nadere kennismaking. Als dat nog niet het geval is: ik laat me ook graag uitnodigen!