Tekst Florine Hartman
Foto Tineke Dijkstra

De afgelopen maanden erkende de ANVS tien instellingen die één of meerdere toepassingsspecifieke opleidingen aanbieden voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS). De op 6 februari 2018 veranderde regelgeving voor stralingsbescherming schreef de doorvoering van toepassingsspecifieke opleidingen voor. Wat veranderde er precies en waarom? Senior beleidsmedewerker Barbara Godthelp was betrokken bij de nieuwe regelgeving en vertelt erover.

Het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) kent een systeem van kennisgevingen, registraties, vergunningen en toetsing waarmee de overheid het gepland gebruik van ioniserende straling reguleert. Godthelp: ‘Hoe hoger het risico, hoe strenger de eisen en het toezicht op de handelingen die worden uitgevoerd. Dit wordt ook wel de risicogerichte aanpak genoemd. Deze aanpak komt ook terug in het vereiste niveau van deskundigheid voor het uitvoeren van handelingen met bronnen van ioniserende straling. Het niveau van deskundigheid wordt bepaald op basis van de taak, de aard van de toepassing en het daarbij behorende risico.’

Toepassingsspecifieke opleidingen

In de praktijk betekent dit dat bij ondernemingen waar met straling gewerkt wordt, er een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) in dienst is. De TMS houdt namens de ondernemer lokaal toezicht op het werken met ioniserende straling. Godthelp: ‘Handelingen die blootstelling van werknemers of bevolking met zich mee (kunnen) brengen, mogen alleen worden uitgevoerd door of onder toezicht van een TMS. Vóór de nieuwe regelgeving heette de TMS toezichthoudend deskundige en werd er een brede opleiding voor gevolgd. Sinds dit jaar worden er nieuwe toepassingspecifieke opleidingen aangeboden die de eerdere brede opleiding voor toezichthoudend deskundige, niveau 4a/b en niveau 5a/b, vervangen.’

Deskundigheid op maat

Godthelp: ‘De nieuwe vorm van opleiden heeft als voordeel dat de kennis van de TMS meer toegespitst is op de toepassing waarmee gewerkt wordt. Voorheen volgde je een algemene opleiding stralingsbescherming, waarna je wat wist over straling, maar niet zoveel over de toepassing. Nu leer je als TMS zowel iets over straling als over de toepassing. De deskundigheid is dus meer op maat.’

Toepassingsspecifieke opleidingen

Er zijn negen toepassingsspecifieke opleidingen:

  • medische toepassingen
  • tandheel­kunde (basis en Conebeam CT)
  • diergeneeskunde
  • splijtstofcyclus
  • verspreidbare radioactieve stoffen
  • handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal
  • versnellers
  • industriële radiografie
  • meet-en regeltoepassingen

Er zijn in 2018 tien nieuwe instellingen door de ANVS erkend, die één of meer van de negen opleidingen aanbieden. Wanneer een instelling in de loop van de tijd meer opleidingen wil aanbieden, meldt de instelling dit bij de ANVS. Deze controleert of de instelling voldoet aan de eindtermen voor de betreffende opleiding.

Wilt u weten welke instellingen de verschillende opleidingen aanbieden? Kijk dan in het overzicht van erkende opleidingsinstellingen op de website van de ANVS.