Tekst Bettine Hilbrands
Foto Arenda Oomen

Op uw scherm ziet u het tweede Kwartaalbericht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in de vorm van een digitaal magazine. In deze editie vindt u weer een aantal artikelen en interviews over de werkzaamheden en taken van de ANVS. In de twee hoofdartikelen, over nucleaire veiligheid en over stralingsbescherming, staat de toezichtstaak van de ANVS centraal. Hieruit blijkt dat een inspecteur niet alleen let op de correcte voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, maar ook op signalen met betrekking tot de omstandigheden en de sfeer op de werkvloer.

Het werken met nucleaire installaties en radioactieve bronnen moet altijd veilig gebeuren. De ANVS houdt toezicht op het veilig gebruiken van stralingstoepassingen, het vervoer van radioactieve stoffen, de veiligheid in nucleaire installaties en beveiliging en safeguards. Dit gebeurt preventief, maar ook naar aanleiding van een melding of signaal. Inspecteurs van de ANVS controleren op locatie of aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Daar waar nodig treedt de ANVS handhavend op.

Werkomstandigheden en sfeer

In deze editie van het Kwartaalbericht leest u twee interviews met inspecteurs van de ANVS, één op het gebied van stralingsbescherming en één op het gebied van nucleaire veiligheid. Zij vertellen hoe zij hun toezichtstaak vervullen. Inspecteur stralingsbescherming Stefan Hendrikse controleerde radioactieve as in een crematorium en liet deze onderzoeken door het RIVM. En inspecteur Ramon Muller volgde het onderzoek van de eigenaar van de kerncentrale Borssele op de voet nadat deze automatisch was afgeschakeld. Uit dit interview blijkt dat het bij toezicht niet alleen draait om het controleren van de technische werkzaamheden. Het gaat vooral ook om het oppikken van signalen met betrekking tot de werkomstandigheden en de sfeer op de werkvloer. ‘Als het erg gestrest gaat, is er meer risico op fouten’, aldus Muller. Gelukkig was daar in de periode dat de kerncentrale Borssele stil lag geen sprake van.

De redactie wenst u veel leesplezier!