Tekst Florine Hartman
Foto Tineke Dijkstra

Dit voorjaar publiceerde de ANVS de herziene handreiking ‘Metaal en schroot met radioactieve stoffen’. De handreiking geeft een praktische uitleg aan schroothandelaren en bedrijven die metaal verwerken over de procedure die gevolgd moet worden wanneer op metaal of schroot een verhoogd stralingsniveau wordt gemeten.

De vernieuwde handreiking voldoet aan de in 2018 veranderde regelgeving voor stralingsbescherming. Daarnaast wordt voor de manier van aangifte doen van radioactief schroot of metaal doorverwezen naar de website van de ANVS, zodat melders ook in de toekomst altijd actuele informatie over het meldproces kunnen vinden. Daarmee is de handreiking toekomstbestendig en vervangt het de verouderde ‘Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen, versie 1 oktober 2013’.

Samen veilig met straling werken

De ANVS houdt toezicht op bedrijven waar met grote hoeveelheden schroot gewerkt wordt. Schroot wordt bij binnenkomst gecontroleerd op aanwezigheid van radioactief materiaal door middel van  detectiepoorten. Wanneer deze aangeven dat het schroot verhoogde radioactiviteit bevat, is de schroothandelaar verplicht een aangifte doen bij de ANVS en een specialistisch bedrijf in te huren om nader onderzoek te doen naar de aard en omvang van de aanwezige radioactieve stoffen. Het bieden van een heldere handelingslijn aan de sector, draagt bij aan de stralingsbescherming. De handreiking beoogt schroothandelaren daarmee te helpen.

Op pad met de inspecteur

Met regelmaat gaan de inspecteurs straling van de ANVS op inspectie om te kijken of schroothandelaren op de juiste manier omgaan met stralend schroot. In onderstaand filmpje legt Martijn, inspecteur straling, uit waarom dat belangrijk is.