Tekst Florine Hartman
Foto Tineke Dijkstra

Op 1 januari 2015 werd de wettelijke registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen in Nederland ingevoerd, met een verplichte herregistratie na vijf jaar. Dat betekent dat een groot aantal van de stralingsbeschermingsdeskundigen in Nederland zich dit jaar  opnieuw moet registreren.

Aan het werken met ioniserende straling zijn risico’s verbonden voor werknemers, mens en milieu. Het is daarom belangrijk dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van handelingen met ioniserende straling deskundig zijn. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming waarborgt die deskundigheid, onder andere door middel van een registratieplicht bij de ANVS voor stralingsbeschermingsdeskundigen.  

Wat doet een stralingsbeschermingsdeskundige?

De stralingsbeschermingsdeskundige is betrokken bij handelingen met ioniserende straling. Deze deskundigen zijn werkzaam in diverse sectoren: onder andere in  ziekenhuizen, bij dierenartsen of in de industrie. Zij zorgen ervoor dat de handelingen of werkzaamheden plaatsvinden zoals voorgeschreven in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De stralingsbeschermingsdeskundige geeft advies over werksituaties die (kunnen) leiden tot blootstelling aan ioniserende straling van een werknemer, de bevolking of het milieu, verleent in sommige gevallen toestemming voor handelingen, coördineert zaken die betrekking hebben op stralingsbescherming en houdt daar vervolgens toezicht op en voert controle uit.

Herregistratie

Om de deskundigheid te waarborgen, geldt een registratieplicht bij de ANVS. Elke vijf jaar moet bij een herregistratie worden aangetoond dat kennis, werkervaring en bekwaamheid op peil is. Bijvoorbeeld door bijscholing, deelname aan symposia en gemaakte werkzame uren binnen het werkveld van stralingsbescherming. Zo borgt de ANVS dat deskundige mensen toezien op veilig werken met straling. Op de website van de ANVS staat de ‘Handreiking herregistratie stralingsbeschermingsdeskundigen’ te vinden. Dit document beschrijft het proces van (her)registratie, verwijst naar een overzicht van erkende activiteiten voor herregistratie en geeft antwoord op mogelijke vragen.