Tekst Florine Hartman
Foto Joep van Rheenen

Ondernemers en nucleaire installaties kunnen vanaf deze zomer meer meldingen en aanvragen via het ANVS-loket indienen. Dit komt omdat de ANVS haar digitale dienstverlening deze zomer uitbreidt met enkele nieuwe functionaliteiten. Sinds de invoering van het ANVS-loket in 2018 digitaliseert de ANVS haar dienstverlening stapsgewijs.

Nieuwe functionaliteiten van het digitale loket zijn onder meer het indienen van beoordelingsaanvragen voor vergunningen van nucleaire installaties en het aan- en afmelden van hoogradioactieve ingekapselde bronnen (high-activity sealed sources, HASS-bronnen). In het ANVS-loket kunnen ondernemers de afhandeling van hun ingediende zaken makkelijk blijven volgen. Dit kan nu al bij indienen, wijzigingen of intrekken van een vergunning, kennisgeving of registratie.

Testen

Paul Meindersma is als ICT-adviseur betrokken bij het project: ’We blijven werken aan nieuwe functionaliteiten van het ANVS-loket. We testen samen met de gebruikers of alles werkt zoals we hebben bedacht: met ondernemers en met de inspecteurs van de ANVS. Zo proberen we ondernemers zo goed mogelijk digitaal van dienst te zijn.’
Met de uitbreiding kunnen ondernemers voortaan ook een melding van een stralingsincident online indienen. Ook nucleaire installaties kunnen gebeurtenissen die afwijken van de normale processen, zogenoemde ‘ongewone gebeurtenissen’ voortaan online doorgeven. Voor spoedeisende incidentmeldingen blijven ondernemers, net zoals nu, direct telefonisch contact opnemen.

Toegang tot het loket

Om toegang te krijgen tot het ANVS-loket is eHerkenning vereist. Met eHerkenning kunnen ondernemers eenvoudig en veilig inloggen op verschillende digitale omgevingen van de Rijksoverheid, waaronder het ANVS-loket. Op de website van de ANVS staat uitgelegd hoe en waar ondernemers eHerkenning kunnen aanvragen, en waar zij rekening mee moeten houden bij de aanvraag.

Meldingen van burgers en schroothandelaren

Burgers en schroothandelaren die een melding willen maken van een (vermoedelijk) stralingsincident blijven gebruik maken van het openbare meldingsformulier. Voor schroothandelaren is het formulier beschikbaar op de pagina ‘melden stralend schroot’ en voor burgers op de contactpagina.