Tekst Annemiek van Bolhuis, bestuursvoorzitter ANVS

Terugkijkend op de eerste helft van dit jaar, kunnen we stellen dat geen van ons op 1 januari had kunnen voorzien hoe ons werk en leven in korte tijd zo zou veranderen. Zo stonden ziekenhuizen ineens voor de ongekende uitdaging om in korte tijd duizenden patiënten op te vangen.

Annemiek van Bolhuis

Voordat zij bestuursvoorzitter bij de ANVS werd, was Annemiek van Bolhuis directeur Volksgezondheid en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast heeft zij het Programma Duurzame Veiligheid 2030 voor de Chemische Sector begeleid. Eerder vervulde zij diverse directiefuncties bij hij ministerie van VWS en was zij plaatsvervangend Directeur-Generaal Volksgezondheid en Sport bij het ministerie. Brede internationale ervaring deed ze op door haar werk voor het drugsprogramma van de Verenigde Naties en als strategisch adviseur bij de World Health Organisation. Annemiek is begonnen als verpleegkundige en studeerde daarna politicologie, bestuurskunde en behaalde haar MBA.

Al deze mensen moesten gescreend worden. Daarvoor waren er snel extra röntgenapparaten en CT-scanners nodig, die soms ook in de opvang buiten het ziekenhuis ingezet moesten worden. Iets waar vergunningen, toegekend in een ‘normale’ situatie, niet in voorzien. “Je wordt ingehaald door de realiteit”, zegt stralingsbeschermingsdeskundige Annet Aarts van het Udens ziekenhuis Bernhoven daarover in deze nieuwsbrief. Daarom hebben we, in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  een protocol ontwikkeld, zodat ziekenhuizen snel de noodzakelijke medische handelingen uit konden voeren.

Ontmoeten

En ik kan u vertellen: het is  een bijzondere tijd om te starten bij een nieuwe organisatie. Zo had ik graag velen van jullie al live ontmoet. Via Skype of via video ben ik daar al wel mee begonnen. En tegelijk is dat natuurlijk niet ideaal. Gelukkig komt er de komende tijd meer ruimte voor de echte ontmoetingen. Die zal ik dan ook zeker benutten.

Zo is het ook een bijzondere tijd  om afscheid te nemen. Half april mocht ik het bestuursvoorzitterschap overnemen van Jan van den Heuvel. De afgelopen vijf jaar heeft Jan, samen met alle collega’s, de ANVS opgebouwd. Er was al een mooi afscheid georganiseerd dat helaas, vanwege de landelijke maatregelen, niet door kon gaan. Om zijn vertrek niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, vindt u in deze nieuwsbrief dan ook een afscheidsbijdrage van Jan, waarin hij reflecteert op hoe we toezicht in ons land organiseren.

Anders kijken

Allemaal hebben we in onze organisaties in moeten spelen op de veranderende omstandigheden. Het werken in tijden van corona vraagt van elke organisatie dat het thuiswerken goed geregeld is en dat we extra aandacht hebben voor onze collega’s. Het vraagt ook dat we allemaal bewust anders kijken naar ons werk. Want u, en al die anderen die werkzaam zijn op het gebied van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, weten als geen ander hoe belangrijk dat is, ook tijdens een zogenoemde niet-acute crisis. Juist omdat wat we nu meemaken zo nieuw is en ieder van ons in elk facet van ons leven raakt.

Kansen

We weten dat in tijden van crisis mensen soms andere beslissingen kunnen nemen en dat we de kennis- en informatie-uitwisseling extra goed moeten organiseren, meer moeten ondernemen om de verbinding goed in stand te houden. We hebben, ondanks het ontbreken van live interactie, de afgelopen periode met veel organisaties op andere manieren intensief contact gehad en het toezicht op de veiligheid en beveiliging op een andere manier vorm gegeven.

Wat dat betreft zie ik ook kansen en kunnen we leren van de ervaringen. We kijken continu hoe we ons toezicht verder kunnen ontwikkelen. Continu verbeteren staat in de nucleaire en stralingsbeschermingssector sowieso bovenaan aan de agenda en zo ook bij ons. Daarover ga ik de komende tijd dan ook graag met u in gesprek.