Tekst Sanne Liefrink
Foto Arenda Oomen

Na afloop van de netwerkdag ontvingen alle deelnemers een digitaal evaluatieformulier. Van alle deelnemers (uitgezonderd de ANVS-ers) heeft 37% deze ingevuld, waarvoor dank! Hieronder leest u in een kort overzicht een aantal resultaten.

Hoe beoordeelt u het ochtendgedeelte?

Resultaten
Zeer slecht 0%
Slecht 0%
Voldoende 17%
Goed 77%
Zeer goed 6,5%

 “Inspirerende sprekers over actuele en relevante onderwerpen”

“Inhoud viel tegen, had dynamischer en interactiever gemogen”

Hoe beoordeelt u het middaggedeelte?

Resultaten
Zeer slecht 0%
Slecht 0%
Voldoende 16%
Goed 55%
Zeer goed 29%

“Goed om met elkaar onderwerpen meer in detail te bespreken”

Hoe beoordeelt u de workshops? (cijfers 1 t/m 5)

Resultaten
Naam workshop            score
Veiligheidscultuur vanzelfsprekend 4,9

Het openbaar maken van inspectierapporten

4,6
Verouderingsbeheer – de chocoladefabriek 4,3
Tweede leven radioactief afval  4,25
Meet & Greet met het bestuur 4,25
Vrijstelling en vrijgave van radioactief afval 4,1
Roddelen over de ANVS 4
Bedrijfsnoodplannen 3,75
Workshop voor en door adviseurs straling 3
Ontwerp een kennisinfrastructuur 3
GEMIDDELDE SCORE 4

“De werkvormen zetten aan tot een alternatieve kijk op het onderwerp en bevorderden de wisselwerking tussen de deelnemers”

Hebben de werkvormen positief bijgedragen aan de netwerkdag?

Ruim 83% zegt ja, 16% zegt nee.

“Ik heb heel weinig mensen gezien die tijdens de workshops op hun telefoon bezig waren, je ‘moest’ meedoen!”

Sloot het niveau van de workshops aan bij de reeds bij u aanwezige kennis?

Ruim 93% zegt ja, 7% zegt nee.

“Door de interactieve vorm was er voldoende mogelijkheid om inbreng te leveren en te vragen”

“Ik had veel kennis op de gebieden waar ik workshops over volgde en kon door de interactieve vorm deze kennis delen met anderen”

“Röntgenstraling was ondergeschoven onderwerp, het ging wel erg veel over nucleaire onderwerpen”

Welke inzichten heeft het volgen van de workshops u opgeleverd?

“Het verouderingsspel liet zien dat een goed programma voor verouderingsbeheer veel rust geeft en zorgt dat je aandacht op andere zaken kan richten”

“De workshop veiligheidscultuur liet me zien dat veiligheidscultuur op verschillende manier gezien en beleefd wordt, maar dat je wel gezamenlijk tot ingrediënten en herkenningspunten van een goede cultuur kunt komen”

“Dat beoordeelden graag worden beoordeeld door toezichthouder/inspecteur met kennis van zaken, dat dit lang niet altijd het geval is, en dat dit tot onnodige vertraging en juridisering leidt”

Voldeed de ANVS netwerkdag aan uw verwachtingen?

96% zegt ja, 4% zegt nee

“Met recht een netwerkdag! Veel ruimte om met elkaar te spreken en de workshops droegen bij aan het makkelijk kennismaken met onbekenden”

“Boven verwachting qua inhoud en netwerken”

“Zeer geslaagd, je bent bij elkaar met stakeholders uit allerlei geledingen”

Wat vond u van de locatie, catering en faciliteiten?

90% zegt prima, en geeft een aantal opmerkingen over meer diverse lunch, over de non-alcoholische borrel. De festivalkrukjes leiden ook tot heel wat opmerkingen, zowel positief als negatief. Het gezamenlijk bouwen van de krukjes door de groep wordt zeer gewaardeerd, het zitcomfort krijgt een minder positieve reactie.

Zou u naar de volgende netwerkdag komen?

Hierop zegt iedereen ja.

“Ik hoop dat de ANVS de netwerkdag tot traditie maakt”

“Ja, mits deze niet om 9.30 uur begint waardoor ik om 5.30 uur op moest staan”

Heeft u suggesties voor een onderwerp voor een volgende netwerkdag?

De ANVS ontving een aantal mooie tips. Zo vinden de respondenten dat de onderwerpen transparantie (The House of Trust) en verouderingsbeheer (de chocoladefabriek) een volgende keer weer aan bod moeten komen. Andere voorstellen voor onderwerpen gaan over: kennisinfrastructuur, toezicht en handhaving, voorschriften in regelgeving en vergunning en het vergunningsaanvraagtraject. Daarnaast wordt als onderwerp genoemd: stralingsbescherming en nucleaire veiligheid midden in de samenleving met een link naar risicobeleving en –perceptie en communicatie tussen overheid en burger over straling.

De ANVS zal deze feedback van de deelnemers zeker ter harte nemen voor de volgende netwerkdag.