Tekst Marco Brugmans, plaatsvervangend bestuursvoorzitter ANVS
Foto Arenda Oomen

Op 28 november jongstleden hielden we met de ANVS onze tweede netwerkdag. De eerste, in september 2018, stond in het teken van onze wettelijke verankering als Zelfstandig Bestuursorgaan een maand eerder. Dat was een feestje. Zou deze netwerkdag weer een feestje worden?

Marco Brugmans

In de aanloop naar de netwerkdag spraken we in het MT van de ANVS een aantal keer met de organiserende medewerkers. Daarbij werd de balans gezocht tussen serieus en speels. Wij nemen ons werk, het bewaken en bevorderen van de veiligheid, uitermate serieus. Ons werk is inhoudelijk en vereist deskundigheid. Maar tegelijk mag zo’n netwerkdag natuurlijk ook vrolijk zijn. Zou het ons lukken om op een lichtvoetige wijze serieuze zaken te bespreken?

Het organisatiecomité had een prettig ontregelende start van de dag bedacht. In de ruimte zonder stoelen mochten de deelnemers eerst krukjes in elkaar zetten van een aantal kartonnen platen. Voor sommigen bleek netwerken al meteen noodzaak om tot een bruikbaar zitelement te komen. Uit de evaluatie blijkt dat veel mensen deze speelse start leuk vonden, maar het langdurig zitten op deze krukjes wel wat oncomfortabel.

Waar in het ochtendprogramma vooral werd gezonden – uit de evaluatie halen we duidelijk het verzoek om de volgende keer het ochtendprogramma interactiever te maken - was voor de workshops in de middag actieve deelname van iedereen vereist. En dat gebeurde overal. Op verschillende manieren en in spelvormen werden serieuze onderwerpen besproken. We hebben veel informatie, suggesties en verbeterpunten opgehaald uit die workshops. Mede dankzij die speelse vormen die werden gebruikt. Ik was onder de indruk van de verschillende vormen die de workshopleiders hadden gevonden en de actieve deelname van iedereen.

Een belangrijk onderwerp waarover we veel input hebben opgehaald, is het veilig beheer en mogelijk hergebruik van laag-actief afval en vrijstelling/vrijgave daarvoor. Met de implementatie van de Europese richtlijn in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is de regelgeving op dat punt aangescherpt, waardoor oplossingen gezocht moeten worden voor situaties die veelal wel veilig zijn maar niet eenvoudig geregeld. Dat is een onderwerp waarvoor we, in afstemming met de sectoren, verdere stappen zullen zetten. De netwerkdag leverde daar ook input voor. Een belangrijk inzicht was dat we sommige zaken beter kunnen regelen door de gehele afvalketen te betrekken.

Ik haalde zelf het belang van deskundigheid uit de netwerkdag. Tijdens de dag werd veel gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid, dat was goed om te zien. Maar onze omgeving deed ook een sterk appèl op de eigen deskundigheid bij de ANVS. Onze bevoegdheden als autoriteit gaan ver. Dat is een machtspositie die vereist dat wij ons steeds verantwoorden. Vandaar dat transparantie bij ons hoog in het vaandel staat. Maar ons netwerk vindt – ik denk terecht – onze deskundigheid minstens zo belangrijk. Ondertoezichtstaanden “worden graag beoordeeld door een inspecteur met kennis van zaken”, merkte een deelnemer op. En “dat is niet altijd het geval, waardoor onnodige vertraging en/of juridisering optreedt”. Tegelijk zag ik bij de terugkoppeling van de workshop “Roddelen over de ANVS” staan “De ANVS is een kundige organisatie met deskundige mensen” en “De ANVS heeft overall genoeg deskundigheid in huis”. Dat mag zo zijn, maar aan ons dus de opdracht om die deskundigheid beter te organiseren. Dat hebben we op een speelse manier teruggekregen en daar gaan we serieus werk van maken!