Tekst Sanne Liefrink
Foto Arenda Oomen

De gevarieerde groep deelnemers - van vergunninghouder tot crisispartner en van branchevereniging tot NGO - aan deze workshop ging op reis met eindbestemming “The house of trust”. Hoe kan transparantie bijdragen aan het vertrouwen in nucleaire veiligheid? De meeste deelnemers hadden aan het begin enige scepsis over het onderwerp.

Het onderwerp roept veel discussie en vragen op, waar de gekozen werkvorm, een reis maken langs een aantal opdrachten en stellingen, zich goed voor leende. Het gesprek was levendig. Bij vergunninghouders, met name de nucleaire vergunninghouders, heerst twijfel aan het doel en de meerwaarde van openbaarmaking van inspectieresultaten. Men vraagt zit af of openbaarmaking van inspectieresultaten en handhavingsbesluiten niet tot meer onrust leidt bij burgers. Uit de verschillende stellingen bleek dat men denkt dat openbaarmaking leidt tot meer vertrouwen in de toezichthouder, maar niet in de sector.

Tips aan de ANVS:

 • Betrek brancheverenigingen en vergunninghouders bij het proces van openbaarmaking van inspectieresultaten en handhavingsbesluiten in 2020.
 • Geef de vergunninghouder tijd om resultaten te lezen en intern te delen voor een publicatie openbaar wordt.
 • Houd bij communicatie rekening met het volgende:
  • Schrijf in heldere en begrijpelijke taal.
  • Zorg dat de vorm past bij het doel van de publicatie.  
  • Geef voldoende context en duiding bij de resultaten.
  • Wees volledig en zorgvuldig: deel zowel negatieve als positieve resultaten.

“Het zou verfrissend zijn om juist de sector zelf aan het woord te laten”

“De netwerkdag was een nuttig platform om te netwerken en relaties in de sector te onderhouden. De opzet was laagdrempelig en open, er waren vele vertegenwoordigers vanuit het hele ANVS-werkveld. Deze grote opkomst, zowel vanuit de brede sector als vanuit de ANVS zelf, was zeer prettig. De ANVS sprak duidelijk haar ambities uit. Ik heb de workshops “Veiligheidscultuur vanzelfsprekend!’ en “Transparantie – The house of trust” gevolgd. Ik vond het vooral nuttig om ervaringen uit te wisselen met een breed scala aan organisaties en bedrijven dat zich bezig houdt met straling en radioactiviteit. Ook nuttig om het sectorperspectief te kunnen uitspreken over haken en ogen rondom het openbaar maken van bepaalde stukken."

Tip: 

"Een inbreng vanuit beleidsmakers en/of politiek zou ik wenselijk vinden. En het zou ook verfrissend zijn om juist de sector zelf, vergunninghouders die onder toezicht van ANVS staan, aan het woord te laten. Eigenlijk wordt er vooral over en nauwelijks door de sector gesproken.”

Ad Louter, Algemeen directeur van Urenco Nederland B.V. in Almelo