Tekst Sanne Liefrink
Foto Arenda Oomen

Is het struikelen over een deurdorpel of je snijden aan papier meldingswaardig? En hoe vind je de balans tussen het openbaar maken van fouten of incidenten en het behouden van openheid en vertrouwen? Is het altijd nodig om veiligheidsrisico’s te benoemen? Zomaar een paar vragen die gesteld werden tijdens de workshop “Veiligheidscultuur vanzelfsprekend”.

In deze workshop stond het delen van ervaringen centraal. Dat leidde uiteindelijk tot zowel een aantal valkuilen waar je last van kan hebben als tot een aantal tips die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidscultuur. Doe er uw voordeel mee! 

Tips voor het verbeteren van de veiligheidscultuur:

 • Bewustzijn vergroten van potentiële gevolgen van gedrag (niet nadenken over hoe vaak bepaalde gevolgen optreden!).
 • Correct en tijdig mensen informeren over risico’s.
 • Belonen in plaats van afrekenen.
 • Een open houding.
 • Procedures volgen.
 • Een directie met een antenne en klankbordgroepen.
 • Fouten toegeven, eerlijkheid en transparantie.
 • Managementverwachtingen duidelijk communiceren.
 • Interne en externe tevredenheidsonderzoeken.
 • Vergroten van draagvlak als je iets belangrijk vindt.
 • Goede voorbeelden tonen.
 • Sanctioneren én motiveren.
 • Onafhankelijke adviseur de organisatie laten doorlichten.
 • Vertrouwenspersoon of commissie aanwijzen.
 • Coördinator voor interne meldingen aanstellen.
 • Sociaal veilige werkomgeving realiseren.
 • Verantwoordelijkheid en mandaat laag in de organisatie beleggen.
 • Effectieve interne communicatie.

“Kritiekpunten werden niet ontweken, waardoor er een mooi gesprek kon ontstaan”

“De netwerkdag was voor mij een zeer nuttig. Ik heb een mooi beeld gekregen van het werk van de ANVS en de organisatieontwikkeling waarin de ANVS zich momenteel bevindt. De ANVS stelde zich op als een organisatie in ontwikkeling, die open staat voor het gesprek over mogelijke verbeteringen en uitdagingen. Daarnaast heb ik kennis gemaakt met veel mensen uit de wereld van de straling, vanuit verschillende organisaties. Het is prettig om dat te doen buiten de hectiek van het dagelijkse werk en ook in een andere setting dan normaal. Ik heb de workshops  “Meet en Greet” en “Veiligheidscultuur vanzelfspreken” bijgewoond. De workshop “Meet en Greet” gaf de mogelijkheid wat dieper en laagdrempeliger in te gaan op vragen die bij de deelnemers leefden. Bij mij was dat de scheiding tussen beleid en toezicht. Kritiekpunten werden niet ontweken waardoor er een mooi gesprek kon ontstaan. Ik vond alles even interessant, het was een mooi en gevarieerd programma!"

Tip voor de ANVS:

"De workshop "Veiligheidscultuur vanzelfsprekend" trok deelnemers vanuit verschillende organisaties en met een zeer verschillend kennisniveau. Bij de indeling zou daarmee wellicht meer rekening mee gehouden kunnen worden.”

Luc Gielen, MT-lid bij de directie Gezond en Veilig Werken, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.