Tekst Sanne Liefrink
Foto Arenda Oomen

De onderwerpen die tijdens deze workshops werden besproken waren zeer divers. Het ging over onder meer: zijn de uitvoerende partijen die röntgenopnamen maken zich wel bewust van de risico’s? Hoe wordt er gehandhaafd bij (paarden)dierenartsen, waar deze opnamen worden gemaakt? Ook volgde een discussie over de invulling van het takenpakket van een stralingsbeschermingsadviseur. Ben je slechts  een adviseur die formulieren invult of geef je bijvoorbeeld ook ongevraagd advies?

De deelnemers kwamen niet tot een eenduidig antwoord, die rol is afhankelijk van meerdere factoren.  Op de vraag of de rol van een stralingsbeschermingsadviseur dan per wetgeving vastgesteld moest worden, was wel overeenstemming. “Nee, dat is een persoonlijke afweging en dat moet zo blijven!”

Vanuit de stralingsadviseurs uit de medische sector komen er opmerkingen over patiënten die behandeld zijn met radioactieve stoffen. Omdat een patiënt daarmee een bron wordt,  kan dat gevolgen hebben voor omstanders. Daarbij kunnen na overlijden van deze patiënten ook problemen ontstaan voor crematoria als dit niet bekend is. Er kan dan een overschrijding van vrijgavegrenzen ontstaan. Hoe de ANVS hiermee omgaat, is voor de sector onduidelijk.

De medische- en uitvaartsector hanteren aanbevelingen voor het omgaan met overledenen die behandeld zijn met radioactieve stoffen. De ANVS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen op basis van onderzoek begin 2020 met beleid dat richting geeft aan het aanpassen van deze aanbevelingen.

“Zeker doorgaan met het organiseren van dit soort netwerkdagen”

“De netwerkdag was een mooie combinatie van plenaire sessies en workshops. Leuk ook dat er sprekers waren bij de plenaire sessie die vanuit een ander expertisegebied dan straling uitleg gaven over risico’s. De workshops gaven veel gelegenheid tot interacties tussen deelnemers onderling maar ook met de workshopleiders. Ik heb de workshops “Voor en door adviseurs straling” en “Bedrijfsnoodplannen” gevolgd. Gedurende de dag kreeg ik ook enthousiaste reacties van deelnemers over andere workshops. Er waren beslist nog andere workshops die ik ook had willen bijwonen. Deze dag heeft voor mij vooral herkenning opgeleverd. De vragen of problemen waar ik in de praktijk tegenaan loop, spelen ook bij anderen. Daarmee heb je niet gelijk een oplossing maar toch een aantal tips om mee verder te kunnen. Voor mij waren de workshops het meest interessant. Er was genoeg keuze om een interessant onderwerp te vinden om bij aan te schuiven. En door het interactieve karakter is de opgedane kennis goed blijven hangen."

Tip voor de ANVS: "Zeker doorgaan met het organiseren van dit soort netwerkdagen”.

Mariska Sonneborn-Bols, Algemeen coördinerend stralingsdeskundige, Afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM), Antoni van Leeuwenhoek.