Tekst Bettine Hilbrands
Foto IAEA

Een delegatie van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) bezocht op 15 en 16 mei 2018 de ANVS. Dit bezoek vond plaats ter voorbereiding op een vervolgmissie van de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) in november. Johanna Nes, coördinator internationaal bij de ANVS, organiseert de missie.

‘We zijn verplicht om eens in de tien jaar een zelfevaluatie en een internationale toetsing uit te voeren’, vertelt Nes. ‘Daarvoor gebruiken we het instrument IRRS van het IAEA.’ De IRRS is een methodiek waarmee de overheidsorganisatie op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming wordt doorgelicht door een internationaal gezelschap van deskundigen. Deze toetsingsmissie bestaat uit een basismissie en een vervolgmissie. De basismissie vond plaats van 3 tot 13 november 2014. Het IAEA benoemde toen een aantal aanbevelingen en suggesties en ook twee good practices, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere landen. Nes: ‘De vervolgmissie vindt plaats in november. Het IAEA komt dan in een kleiner verband terug naar Nederland om na te gaan wat we met de aanbevelingen uit de basismissie hebben gedaan.’

Aanbevelingen

Om de vervolgmissie voor te bereiden, kwam er op 15 en 16 mei 2018 al een klein team van de missie naar Nederland. Nes: ‘Een belangrijke aanbeveling uit de basismissie was de vorming van één nationale onafhankelijke autoriteit, de ANVS. De eerste dag gaven we presentaties om de ANVS voor te stellen. Het IAEA gaf een presentatie over wat we kunnen verwachten in november. Daarna gaf de ANVS nog een presentatie over de voortgang van de andere aanbevelingen.’ Eén daarvan is het bevorderen van een gemeenschappelijke veiligheidscultuur. Dat wil zeggen dat de autoriteit haar regulerende taken op het gebied van veiligheid op ‘een geïntegreerde en gecoördineerde manier’ moet uitvoeren. Een andere aanbeveling heeft betrekking op de ontwikkeling van een ‘geïntegreerd managementsysteem’ dat alle relevante processen en de systematische training en kwalificatie van de medewerkers moet beschrijven.

Zelfevaluatie

Voorafgaand aan de missie in 2014 voerden de voorgangers van de ANVS een verplichte zelfevaluatie uit. Dit leidde tot de aanbeveling om deze onderdelen onder te brengen in een nieuwe autoriteit, de ANVS. Eén van de regels bij een vervolgmissie is dat er bij een grote wijziging in de vier jaar na de basismissie nog een zelfevaluatie moet worden uitgevoerd op dat onderdeel. ‘De vorming van de ANVS was een grote wijziging’, zegt Nes. ‘Daarom moeten we de vragen in de zelfevaluatie die daarover gaan opnieuw beantwoorden. En verder hebben we, naar aanleiding van Kamervragen, het IAEA gevraagd om naar de speciale regelingen voor transport te kijken. Daarover doen we ook een zelfevaluatie.’

Resultaten

Het conceptrapport van het IAEA met haar oordeel over de opvolging van de aanbevelingen wordt aan het einde van de vervolgmissie aan staatssecretaris Van Veldhoven overhandigd. De definitieve resultaten worden naar verwachting in de eerste helft van 2019 naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie gestuurd. Het rapport met de definitieve resultaten wordt vervolgens gepubliceerd op de websites van het IAEA en van de ANVS.

Video: Delegatie IAEA bezoekt de ANVS ter voorbereiding op IRRS-vervolgmissie.