Foto Rijksoverheid

De ANVS heeft een infographic laten maken over de contacten die zij onderhoudt met ministeries en inspecties die aangrenzende verantwoordelijkheden hebben. Vanuit haar kennis en expertise kan de ANVS een adviserende rol vervullen naar deze organisaties. Richting de ministeries die verantwoordelijk zijn voor beleid en wet- en regelgeving heeft de ANVS naast een adviserende rol ook een taak in de beleidsontwikkeling. Verder kan de ANVS kennis leveren en bevordert ze kennisuitwisseling en samenwerking. Dit om te zorgen voor een hoog niveau van kennis over de taken van de ANVS,  zodat Nederland op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming steeds veiliger wordt.

Hieronder staat een (niet uitputtende) opsomming van de overheden waarmee de ANVS samenwerkt. Overheden die op de werkvelden van de ANVS met elkaar samenwerken, staan bij elkaar in één blok weergegeven. Meer informatie over de verantwoordelijkheden van de organisaties is te vinden via de i'tjes.