Tekst Florine Hartman
Foto Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne

Van 4 tot en met 8 juni vond in het World Forum in Den Haag het jaarlijkse congres van de International Radiation Protection Association (IRPA) plaats. Professionals op het gebied van stralingsbescherming uit heel Europa spraken gedurende de week met elkaar over het thema stralingsbescherming en duurzaamheid, met als centrale vraag: Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst de beste middelen en mensen tot onze beschikking hebben om de bescherming van mens en milieu tegen de gevolgen van straling te waarborgen?

‘De ANVS is deskundig, dat is één van haar kernwaarden. Het IRPA-congres is een waardevol moment om onze kennis met andere professionals te delen’, Frans van der Put.

Verschillende professionals van de ANVS waren betrokken bij het opstellen van het programma of gaven een presentatie. Zo ook senior beleidsmedewerker Frans van de Put: ‘De ANVS is deskundig, dat is één van haar kernwaarden. Het IRPA-congres is een waardevol moment om op een toegankelijke manier kennis te onderhouden en te delen met professionals uit andere landen en met elkaar continu te werken aan de bescherming van mens en milieu. De ANVS blijft op deze manier ook op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en internationale ontwikkelingen.’

Implementatie Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Een actieve deelname bevordert de uitwisseling van kennis en ervaringen. De ANVS gaf in dat kader presentaties over verschillende onderwerpen. Van de Put: ‘Denk aan veiligheidscultuur, radon en deskundigheid en opleidingen. Zelf gaf ik een uitleg over de implementatie van de nieuwe Europese regelgeving stralingsbescherming, de Euratom Basic Safety Standards, in onze nationale stralingsbeschermingsregelgeving.’ Nederland heeft de nieuwe regelgeving begin dit jaar als een van de eerste landen in Europa volledig ingevoerd. De ANVS speelde daarin een belangrijke rol. Een belangrijke aanpassing in de regelgeving is de graduele aanpak. ‘Deze aanpak houdt in dat de controle en het toezicht toeneemt wanneer de risico’s van een handeling met een stralingsbron relatief hoger zijn. De verplichtingen van de Europese basisveiligheidsnormen zijn op graduele en beleidsarme wijze doorgevoerd. Daardoor is de regeldruk voor ondernemers zoveel als redelijkerwijs mogelijk teruggebracht zonder afbreuk te doen aan de risico’s voor mens en milieu.’

De jeugd is de toekomst

Niet alleen beleidsmatig moeten we klaar zijn voor de toekomst. Van de Put: ‘Inzetten op de jonge generatie deskundigen was een belangrijk speerpunt van het congres. Zo werd tijdens het congres het jonge-generatienetwerk van deskundigen gelanceerd en er werd een schoolevent georganiseerd om werken in de stralingssector onder de aandacht te brengen bij jongeren.’ Dit succesvolle schoolevent werd door 150 scholieren bezocht. Zij kregen een inspirerende, interactieve uitleg over het onderwerp stralingsbescherming in combinatie met aansprekende praktijkvoorbeelden en kleine praktijkopstellingen.