Tekst Bettine Hilbrands
Foto Hein van den Heuvel

Ronald Schipper is senior inspecteur en de vaste plantinspecteur van de ANVS voor de Hoge Flux Reactor van NRG in Petten. Hij komt zo’n tien keer per jaar bij NRG over de vloer voor een inspectie.

Wat doet een plantinspecteur?

‘De plantinspecteur vervult de rol van vraagbaak omdat deze het beste op de hoogte is van de actuele stand van zaken bij het bedrijf, maar ook van de voorgeschiedenis. Bij een inspectie besteedt een plantinspecteur aandacht aan een breed scala aan onderwerpen. Ik probeer daarbij zoveel mogelijk “dubble loop learning” toe te passen. Dit houdt in dat ik niet alleen de afwijking zelf constateer, maar ook een relatie leg met het onderliggende managementsysteem. Daarmee stuur ik aan op een systematische oplossing.’

Hoe vaak voer je inspecties uit?

‘Zo’n tien keer per jaar, voornamelijk bij de Hoge Flux Reactor. Vaak gaat het dan om meerdaagse inspecties. Ik voer inspecties alleen uit en samen met specialisten of inspectiepartners. Los van de inspecties heb ik ook regelmatig contact met het bedrijf om de voortgang van de gemaakte afspraken te bespreken. Ik merk dat nucleaire bedrijven zich continu verbeteren op basis van onderzoek, zoals self assessments, maar ook op basis van evaluaties die als wettelijke verplichting zijn gesteld in de Kernenergiewet. Aanvullend vragen wij onder andere het Internationaal Atoomenergieagentschap, de IAEA, om onderzoeken uit te komen voeren.’

Waar let je op bij een inspectie?

‘De inspectie begint eigenlijk al bij de voorbereiding. Daarbij krijgt het bedrijf een aantal vragen voorgelegd, zodat het zich kan voorbereiden. Dat maakt de inspectie efficiënter. Verder maak ik vaak een rondgang door het bedrijf om een indruk te krijgen van de bedrijfsvoering en voornamelijk van hoe er gewerkt wordt. Door de gesprekken met medewerkers kan ik signalen oppakken die te maken hebben met het inspectieonderwerp. Waar ik op let is of de informatie die zij geven ook in de documentatie terugkomt, of alle maatregelen die nodig zijn in acht worden genomen en of er gewerkt wordt zoals is afgesproken.’

Inspecteer je altijd gepland of ook ongepland?

‘We inspecteren met name gepland. Vanwege de hoge frequentie en de mate van detail krijgen we daarmee een goed beeld. Dit vraagt van het bedrijf veel voorbereiding, omdat het bijvoorbeeld gedocumenteerd bewijs moet leveren. Als ik het nodig vind om van de inspectieagenda af te wijken dan doe ik dat zeker. Dan maak ik bijvoorbeeld een ongeplande rondgang.’

Wat is je tot nu toe het meeste bijgebleven of opgevallen?

‘Wat mij het meeste opvalt is dat er bij NRG een grote wil bestaat om te verbeteren. Een praktijkvoorbeeld: bij een inspectie tijdens een onderhoudsstop vonden er werkzaamheden plaats waarbij meerdere opdrachtnemers aanwezig waren. De samenloop van risico’s die dit met zich meebracht, moest beter in kaart worden gebracht. NRG heeft dit met veel enthousiasme opgepakt, met als resultaat een verbeterde werkwijze.’

Waar word je blij van in je werk?

‘Ik word blij van de goede samenwerking met mijn collega’s. We hebben hele deskundige mensen in huis en we kunnen veel van elkaar leren. De wil om samen te werken is er nadrukkelijk. Ik merk op dat we veel kunnen vastleggen in een toezichtplan, echter de dynamiek van de praktijk vraagt er ook om flexibel te zijn en daarop te anticiperen. Die flexibiliteit is er.’

Wanneer is een inspectie voor jou geslaagd?

‘Een inspectie is voor mij geslaagd als ik antwoord krijg op mijn vragen en als ik het gevoel heb een bijdrage geleverd te hebben aan de verbetering van de bedrijfsvoering, om zo te komen tot een aantoonbare beheersing van de veiligheid. Dat vraagt van NRG een open houding naar de ANVS.’

Wat gebeurt er met de resultaten?

‘De resultaten worden zo goed mogelijk met het bedrijf gedeeld. Ze worden in een inspectierapport opgenomen en besproken met het bedrijf. Daar kunnen ze dan nog eenmaal een aanvulling op geven. Tot slot wordt definitieve rapport naar het bedrijf verzonden.’

Heb je wel eens moeten handhaven?

‘Bij handhaven denk ik aan het opleggen van een last onder dwangsom of het toepassen van bestuursdwang, zoals stilleggen van de bedrijfsvoering. Gelukkig is dat in de periode van bijna drie jaar dat ik bij de Hoge Flux Reactor inspecteer niet nodig geweest.’

Ronald Schipper tijdens een inspectie bij NRG.