Foto Tineke Dijkstra

Om haar taken goed te kunnen uitvoeren, is het van belang dat de ANVS extra kennis in huis haalt. Daarom voert de ANVS in samenwerking met nationale en internationale partners onderzoek uit. Nationaal wordt het meeste onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, op het gebied van stralingsbescherming.

In het voorjaar van 2017 startte in het kader van het European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research (CONCERT) het project CONFIDENCE. Voor Nederland werken RIVM, KNMI en RIKILT (instituut voor voedselveiligheid van de Universiteit Wageningen) mee aan dit project, dat zich richt op onzekerheden ten gevolge van weersomstandigheden en radiologische verspreidingsmodellen en hun doorwerking in systemen voor de ondersteuning van beslissingen bij ongevallen en rampen. Sociale, ethische en communicatieve aspecten rondom deze onzekerheden staan centraal bij dit project.

Beleidsondersteunende studies

Daarnaast zijn in 2017 beleidsondersteunende studies uitgevoerd voor de implementatie van de nieuwe regels voor stralingsbescherming, zoals het onderzoek naar woningen in Nederland met mogelijk hogere radonconcentraties, van het RIVM.  De ANVS gebruikt deze studies voor beleidsontwikkeling op het gebied van de bescherming tegen ioniserende straling. Internationaal levert de ANVS een bijdrage aan enkele Research & Development onderzoeken binnen de Nuclear Energy Agency (NEA) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).