Foto Bas Kijzers

In de eerste helft van 2017 verrichtte de ANVS een publieksonderzoek onder Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder, waarvan een deel rond een Nederlandse of buitenlandse kerncentrale woont. Deze inwoners beantwoordden vragen over hun beleving, kennis en informatiebehoeften rondom radioactieve straling en nucleaire toepassingen.

Uit dit onderzoek bleek onder andere dat het Nederlandse publiek, vooral bij nucleaire incidenten, behoefte heeft aan betrouwbare, actuele voorlichting van een landelijke overheidsinstantie. Een deel van het publiek wil daarnaast meer verdiepende informatie, die kan bijdragen aan een completer beeld van de nucleaire sector. De ANVS gebruikt de conclusies uit dit onderzoek om haar informatie nog beter af te stemmen op de beleving van het publiek.

Meld u aan voor het Kwartaal bericht!

Nationaal communicatieoverleg

Daarnaast zette de ANVS in 2017 het Nationaal communicatieoverleg Nucleair en Straling voort met haar partners: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV), het RIVM en de Veiligheidsregio Zeeland. Het doel van dit overleg is om alle communicatiezaken tussen de bij nucleaire veiligheid en stralingsbescherming betrokken partijen op elkaar af te stemmen, om zo het publiek beter te informeren en de kennis over deze onderwerpen te vergroten. Het overleg bestaat uit diverse werkgroepen zoals de werkgroepen Internationaal, Crisiscommunicatie en Risicocommunicatie. De thematische werkgroep Jodiumdistributie werd geleid door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de maand oktober kregen 1,2 miljoen huishoudens een doosje met jodiumtabletten thuisgestuurd. Het ministerie van VWS informeerde de mensen die daarvoor in aanmerking kwamen zo goed mogelijk door middel van een communicatiecampagne. Deze themawerkgroep Jodiumdistributie had als doel om op landelijk niveau het communicatieproces met de partners zo goed mogelijk te managen.

Toolbox

In de zomer van 2017 ontwikkelde de ANVS een ‘toolbox’ voor de veiligheidsregio’s met teksten, animaties en een educatiemodule over wat de overheid doet en wat je zelf kunt doen bij een kernongeval. Deze toolbox kwam voort uit het risicocommunicatieplan en sloot aan bij de campagne van het ministerie van VWS rond de distributie van de jodiumtabletten.

Léonie, coördinator Communicatie, vertelt op welke manieren de ANVS met haar omgeving communiceert.