Foto Arenda Oomen

Hieronder vindt u de gegevens voor wat betreft stralingsbescherming en nucleaire veiligheid. Zie voor de algemene feiten en cijfers en bijlages het volledige jaarverslag.

Vergunningen

De vergunningverlening door de ANVS is gebaseerd op de Kernenergiewet. De Kernenergiewet onderscheidt vergunningen voor nucleaire inrichtingen, vergunningen voor handelingen met ertsen, splijtstoffen en radioactieve stoffen, waaronder transportvergunningen en vergunningen voor toestellen.

Verleende vergunningen en vergunningverlengingen

Meldingen, erkenningen en registraties

De ANVS registreert verschillende type meldingen. Het gaat om meldingen vanuit vergunningvoorschriften of algemene regelgeving of om meldingen over radioactief materiaal. Meldingen van ongewone gebeurtenissen bij nucleaire installaties zijn opgenomen in de rapportage ‘Ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017.

Meldingen, erkenningen en registraties

Toezicht en handhaving

De ANVS inspecteert op verschillende wijzen. Er worden inspecties op locatie (objectinspecties) uitgevoerd, maar ook administratieve controles. Verder wordt er toezicht gehouden naar aanleiding van meldingen. Op basis van de bevindingen van toezichtsactiviteiten treedt de ANVS handhavend op.

Handhavingsactiviteiten en de belangrijkste resultaten daarvan

2) BRAS = Beveiliging Radioactieve Stoffen

Beoordelingen, goedkeuringen, verklaringen van geen bezwaar

De ANVS voert beoordelingen uit voor verschillende doeleinden. Beoordelen gebeurt zowel in het kader van goedkeuringen (voorbeelden zijn vereiste goedkeuringen uit vergunningen, beveligingspakketten en beveiligingsplannen) als in het kader van voldoen aan wettelijke bepalingen.

Beoordelingen, goedkeuringen, verklaringen van geen bezwaar