De ANVS heeft een beleidsvoorbereidende taak voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, waaronder het beleid voor radioactief afval. Ze bereidt wet- en regelgeving voor of adviseert hierover. Dit betekent ook dat zij algemene overleggen van de bewindspersoon met de Tweede Kamer en Kamervragen voorbereid. Ook levert de ANVS een bijdrage aan de voorbereiding van werkbezoeken van bewindspersonen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Beleidsvoorbereiding
Aantal
Werkbezoeken
  • 5 april ECN/NRG
  • 12 november Urenco
Voorbereidingen mondelinge vragenuur Tweede Kamer
  • 5 voorbereide vragenuren
Schriftelijke Kamervragen / verzoeken van de Vaste commissie IenM
  • 19 (sets) beantwoorde Kamervragen
  • 2 beantwoorde Commissiebrieven

Debatten in de Tweede Kamer

  • 2 Algemeen Overleggen
  • 1 Plenair debat
  • 2 Verslagen Algemeen Overleg

Moties/toezeggingen

  • 3 uitgevoerde moties
  • 17 uitgevoerde toezeggingen