In 2018 heeft de ANVS de contouren en uitgangspunten van haar communicatieplan ontwikkeld.

De uitkomsten van het publieksonderzoek dat in 2017 is verricht, gelden als input voor de ontwikkeling van het plan. De belangrijkste vastgestelde communicatiedoelstellingen zijn:

  • alle in- en externe doelgroepen ontvangen tijdig voor hen relevante en betrouwbare informatie;
  • binnen de overheid voert de ANVS de regie in de communicatie over vraagstukken met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming;
  • er is heldere informatie beschikbaar voor het brede publiek over nucleaire veiligheid, stralingsrisico’s en ongewone gebeurtenissen bij nucleaire installaties.

Internationale belangstelling

In 2018 vroeg de organisatie van het “International Symposium on Communicating Nuclear and Radiological Emergencies”, het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), of de ANVS en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Nederlandse aanpak wilden toelichten voor wat betreft de communicatiekeuzes rond de distributie van de jodiumtabletten in 2017. In oktober 2018 heeft de ANVS in Wenen bij de IAEA, mede namens het ministerie van VWS, een toelichting gegeven aan 450 experts. Er was veel interesse in de Nederlandse aanpak.

Media

Voor vragen vanuit de media is de ANVS bereikbaar via het nummer van de perstelefoon dat op de website staat. In 2018 werd de ANVS benaderd door 18 journalisten van zowel landelijke als lokale media.