In 2018 publiceerde de staatssecretaris van IenW en/of de ANVS onderstaande documenten op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Ministeriële regelingen/besluiten

ANVS-verordeningen

Overige ANVS-besluiten met regelgevend karakter

Handreikingen