De ANVS onderhoudt op verschillende manieren contacten met haar stakeholders, bijvoorbeeld telefonisch, via de website, de nieuwsbrief, Twitter, LinkedIn, en via de mail (info@anvs.nl).

Er zijn frequente contacten met de sector, zowel op het gebied van stralingstoepassingen als voor de nucleaire installaties. Verder heeft de ANVS een aantal jaarlijkse overleggen met de sector en stakeholders:

  • Directeurenoverleg Nucleair Nederland (DONN);
  • Communicatieoverleg Nucleair Nederland (CONN);
  • Nationaal communicatieoverleg Nucleair en Straling;
  • Loketoverleg Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS);
  • NGO’s.

In deze overleggen hebben de gesprekspartners de mogelijkheid om de ANVS feedback te geven op haar functioneren en opmerkingen te maken over werkwijze en procedures.

Telefonisch en via de website is de ANVS bereikbaar voor vragen of meldingen. In 2018 werden er 403 vragen gesteld door burgers, 349 per telefoon en 54 per mail.

Raad van Advies

De ANVS wil de mogelijkheid hebben om advies in te winnen van externe deskundigen. Daarom heeft de ANVS op 17 april 2018 een Raad van Advies benoemd. De Raad heeft als taak om de ANVS gevraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien over aangelegenheden die verband houden met de taken van de ANVS. De Raad bestaat uit onafhankelijke deskundigen uit binnen- en buitenland. Zij beschikken over expertise op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, toezicht en handhaving, en openbaar bestuur. De leden van de Raad van Advies zijn benoemd tot 30 juni 2022. De Raad is in april 2018 gestart met haar werkzaamheden. Er zijn in 2018 nog geen adviezen uitgebracht.