Bezwaren

In 2018 is er een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit uit 2017 in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur over het niet openbaar maken van het document “Metingenoverzicht IAEA Ru-106”. Het bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Verder is er een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit dat strekt tot het niet in behandeling nemen van een vergunningaanvraag op grond van de Kernenergiewet. Het bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Twee bezwaarschriften zijn ingediend tegen een vergunning op grond van de Kernenergiewet. Het eerste bezwaar is aangehouden met instemming van belanghebbende in verband met een verzoek tot wijziging van de vergunning en het tweede bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Er is ook bezwaar gemaakt tegen een last onder dwangsom. Het bezwaar is in januari 2019 door de belanghebbende ingetrokken.

Beroepen

Er is in december 2017 bij de Raad van State beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar inzake het plan van aanpak Radioactive Waste Management Programme (RWMP). Op 12 november 2018 heeft de Raad van State hierover een uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard. Ook is er in mei 2018 een beroep bij de Rechtbank Amsterdam ingesteld, tegen de beslissing op bezwaar die ongegrond is verklaard inzake het niet openbaar maken van het document “Metingenoverzicht IAEA Ru-106”. Dit beroep is niet in 2018 afgehandeld.

Wob-verzoeken

In 2018 heeft de ANVS vier verzoeken om openbaarmaking in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen. Van een aantal van deze Wob-verzoeken zijn delen van de informatie, dan wel delen van de documenten niet openbaar gemaakt. Een aantal documenten is in het geheel niet openbaar gemaakt. De documenten die openbaar zijn gemaakt, zijn gepubliceerd op www.anvs.nl.