De ANVS registreert verschillende soorten meldingen, erkenningen en registraties, vanuit vergunningvoorschriften of algemene regelgeving of met betrekking tot radioactief materiaal.

Meldingen
Soort Aantal 2018 Aantal 2017

Transportmeldingen:

  • Eenmalig (kennisgeving)
40 225
  • Globaal (jaarkennisgeving)
166 129
  • Euratom (1493/93 verklaring)
100 311
  • Euratom (kwartaalrapportage)
32 44

Meldingen medisch-industriële toepassingen

  • Meldingen toestellen
3 1375
  • Meldingen bronnen
0 274
Erkenningen en registraties
Soort Aantal 2018 Aantal 2017

Registraties medisch-industriële toepassingen

  • Aantal registratiebeschikkingen
523 0
(Her)registraties stralingsdeskundigen
Registraties stralingsdeskundige 57 52
Herregistraties 0 0
(Her)registraties stralingsartsen
Herregistraties 1 8
Registraties 0 0
Erkenningen dosimetriediensten 1 1

Kennisgevingen, meldingen en registraties

Voorheen was er voor het vervoer van HASS-bronnen een kennisgeving nodig, dit verklaart de daling van het aantal kennisgevingen. Het aantal eenmalige kennisgevingen is sterk gedaald door een toename van het aantal jaarkennisgevingen. De meldingen van toestellen en NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials) zijn vervallen per 6 feb 2018 met het nieuwe BBS. Deze zijn vervangen door registratiebeschikkingen en kennisgevingen.

Euratom-verklaring

De verzender van ingekapselde radioactieve bronnen en andere relevante bronnen waarvan de activiteit boven de vrijstellinggrenzen uitkomt, heeft een geldige Euratom-verklaring 1493/93 nodig alvorens deze in of uit te voeren. Met dit document kan de verzender aantonen dat de ontvanger gerechtigd is de radioactieve stoffen te ontvangen. Dit biedt de lidstaten een manier om zicht op en controle over de ingekapselde bronnen te houden in hun land, na het wegvallen van de grenzen tussen de lidstaten. De overheidsinstantie van het invoerende land moet dit Euratom-document waarmerken. In Nederland is dit de ANVS. Er is een sterke afname van het aantal meldingen op grond van Euratom 1493/93. Dit is een normale variatie. De verklaringen zijn drie jaar geldig, dat kan dus zorgen voor grote verschillen per jaar.

Transportmeldingen

In 2018 zijn er in totaal 206 meldingen (niet zijnde Euratom 1493) gedaan bij de ANVS voor het transport van radioactieve stoffen, zowel voor eenmalige transporten die uiterlijk drie weken vooraf worden gemeld, als voor een reeks van transporten die in een jaar worden uitgevoerd (globale melding). Dit betreft meldingsplichtig vervoer op grond van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen. Verder heeft de ANVS 1.070 aankondigingen ontvangen van vergunningplichtige transporten. Deze aankondigingen moeten, op grond van een voorschrift uit de vergunning, door de vergunninghouder (vaak een vervoerder) tenminste 48 uur van te voren worden ingediend bij de ANVS. Ten slotte heeft de ANVS 100 verklaringen afgegeven ten behoeve van de import van radioactieve bronnen en 32 kwartaalrapportages ontvangen, op grond van de Euratom verordening 1493/93.

Deskundigen en artsen

De ANVS registreert niet alleen bovenstaande meldingen, maar registreert en erkent ook deskundigen op het gebied van stralingsbescherming en stralingsartsen. Er is één erkenning van een dosimetrische dienst afgegeven. Er zijn 57 nieuwe stralingsdeskundigen geregistreerd en er zijn geen herregistraties gedaan. Verder is er geen registratie en één herregistraties gedaan voor stralingsartsen.