De vergunningverlening door de ANVS is gebaseerd op de Kernenergiewet. Deze wet onderscheidt vergunningen voor nucleaire inrichtingen, vergunningen voor handelingen met ertsen, splijtstoffen en radioactieve stoffen, waaronder vervoersvergunningen en vergunningen voor toestellen. De ANVS deelt de vergunningen in per onderwerp: A) Stralingsbescherming en B) Nucleaire veiligheid.

Verleende vergunningen en vergunningverlengingen

Soort Aantal 2018 Aantal 2017
A. Stralingsbescherming:
vergunningen in de medische branche       119 88
vergunningen in de industriele branche 150 106
verleende vervoersvergunningen 88 65
Overig
  • gevalideerde buitenlandse certificaten verpakkingen           
18 4
  • verleende overbrengingsvergunning
0 1
  • instemmingen voor overbrenging
4 3
B. Nucleaire veiligheid:
Vergunningen verleend voor de wijziging
van nucleaire installaties.
2 4
De ANVS heeft geen verlengingen afgegeven.

In 2018 verleende de ANVS verschillende vergunningen op het gebied van stralingsbescherming. Er werden 119 vergunningen verleend in de medische branche en 150 vergunningen in de industriële branche. Voor het vervoer van radioactieve materialen werden 88 vervoersvergunningen verleend. Deze vervoersvergunningen worden voor maximaal drie jaar afgegeven. Daarnaast werden 18 buitenlandse certificaten voor verpakkingen gevalideerd en 4 instemmingen voor overbrenging gegeven.

Er is in 2018 een duidelijke toename van vervoersvergunningen vanwege de vergunningplicht voor het vervoer van HASS-bronnen (High Active Sealed Sources, hoogactieve bronnen) per februari 2018.