De ANVS inspecteert op verschillende manieren. Zij voert inspecties op locatie uit, maar ook administratieve controles. Verder houdt de ANVS toezicht naar aanleiding van meldingen. Op basis van de bevindingen van toezichtsactiviteiten treedt de ANVS handhavend op.

Handhavingsactiviteiten en de belangrijkste resultaten daarvan
Soort Aantal 2018 2017

Nucleaire veiligheid:

Inspecties op locatie     22 41
Waarschuwingen 0 3
Last onder dwangsom 0 2
Nucleaire beveiliging

Inspecties op locatie                                  

14 20

BRAS (Beveiliging radioactieve stoffen) inspecties

13 26
  • Waarschuwingen BRAS      
6 12
  • Voornemen last onder dwangsom BRAS
1 2
  • Last onder dwangsom
0 0
Inspecties nucleair transport                      5 7
Controles draaiboeken cat III                 116 97
Door ANVS begeleide safeguards inspecties IAEA/EURATOM                                       7 6
Stralingsbescherming; medisch industriële toepassingen
Inspecties op locatie + administratieve controles 99 25
Waarschuwingen 28 14
Voornemen last onder dwangsom 1 1
Processen verbaal 1 3
Meldingen radioactief schroot  180 157
Meldingen Douane                                 68 32
Meldingen stralingsincidenten 150 160

Stralingsbescherming; Transport

Inspecties op locatie 11 15
Administratieve controles                     592 332
Waarschuwingen 5 6
Voornemen last onder dwangsom 2 3
Last onder dwangsom 0 0

Nucleaire veiligheid

Er is in 2018 een zelfde aantal uren toezicht gehouden als in 2017. In 2018 is er voor gekozen om minder inspecties uit te voeren dan in het voorgaande jaar, maar wel met een meer uitgebreide scope.

Nucleaire beveiliging

In het afgelopen jaar is op basis van een risico-afweging prioriteit gegeven aan de beoordeling van beveiligingsplannen van vergunninghouders die werken met radioactieve stoffen (BRAS). Het aantal beveiligingsinspecties is daardoor minder groot geweest dan in het voorgaande jaar.

Stralingsbescherming

Ten opzichte van 2017 zijn meer inspecties op locatie en administratieve controles uitgevoerd. Deze toename is mede veroorzaakt door toename van het aantal douanemeldingen en administratieve controles van jaarverslagen. In 2018 is het aantal douanemeldingen verdubbeld ten opzichte van 2017. De douanemeldingen betreffen in 48 gevallen schroot. De overige meldingen betreffen zendingen van bijvoorbeeld keramiek en gebruiksartikelen (zoals haarborstels, matrassen en tasjes). De ANVS onderzoekt met de Douane hoe deze toename verklaard kan worden.

Veiligheidscultuur

In 2018 is door de ANVS vastgesteld dat vergunninghouders met de meest risicovolle kerninstallaties maatregelen nemen om een effectieve nucleaire veiligheidscultuur te bevorderen en versterken. De wijze waarop dit wordt ingevuld verschilt, maar in veel gevallen wordt gebruik gemaakt van een periodieke “safety culture self assessment en/of een independent safety culture assessment”. Aansluitend hierop worden veelal verbeterprogramma’s ontwikkeld en geïmplementeerd. Onderwerpen die in de verbeterprogramma’s aan bod komen, zijn onder andere leiderschap voor veiligheid, kennismanagement, competentieontwikkeling, communicatie en veelal ook het integrale managementsysteem.

Beoordelingen, goedkeuringen, verklaringen van geen bezwaar

De ANVS voert beoordelingen uit voor verschillende doeleinden. Beoordelen gebeurt zowel in het kader van goedkeuringen (voorbeelden zijn vereiste goedkeuringen uit vergunningen, beveligingspakketten en beveiligingsplannen) als in het kader van voldoen aan wettelijke bepalingen.

Beoordelingen, goedkeuringen, verklaringen van geen bezwaar
Soort Aantal 2018 Aantal 2017

Nucleaire Veiligheid en Beveiliging en Stralingsbescherming

96 110
medische industriële toepassingen  0 4