De ANVS heeft een beleidsvoorbereidende taak voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding en de beveiliging en waarborgen.

Ze bereidt wet- en regelgeving voor of adviseert hierover. Dit betekent ook dat de Algemene Overleggen van de bewindspersoon met de Tweede Kamer en Kamervragen door de ANVS zijn voorbereid. Ook leverde de ANVS een bijdrage aan de voorbereiding van werkbezoeken van bewindspersonen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Ondersteuning minister/ staatssecretaris
2019 2018 2017
Werkbezoeken 0 2 2
Voorbereidingen mondelinge vragenuur Tweede Kamer
 • voorbereid vragenuur
1 5 7
 • daadwerkelijke vragenuren
0 0 2

Schriftelijke Kamervragen /
verzoeken van de vaste commissie IenW

 • beantwoordde Kamervragen
4 19 6
 • brieven naar aanleiding van toezeggingen/ moties
2 2 3
 • brieven over verschillende onderwerpen
3 2 4
 • beantwoordde commissiebrief
1 2 3
Debatten in de Tweede Kamer
 • Algemeen Overleg
1 2 2
 • Verslag van een Algemeen Overleg
1 2 1
 • Schriftelijke overleg
1 0 0
Moties/toezeggingen
 • Uitgevoerde moties
2 3 10
 • Uitgevoerde toezeggingen
3 17 15