Gebruikersonderzoek website

In 2019 is het gebruikersonderzoek voor de website afgerond. De hoofdvraag van dit onderzoek was: ‘Hoe kan de ANVS de informatie op de website beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroepen.’ De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek waren:

  • Spreek de doelgroepen gericht aan,
  • Zorg voor helder en directief taalgebruik,
  • Zet de webstatistieken beter in.

Deze aanbevelingen uit dit onderzoek zijn deels in 2019 opgepakt. In 2020 wordt de website verder verbeterd aan de hand van de conclusies uit het onderzoek.

Symposium risicocommunicatie

Op 13 februari 2019 organiseerden het RIVM, het IFV en de ANVS in de Jaarbeurs het symposium ‘Risicocommunicatie: Who cares?’ Dit symposium richtte zich op professionals die zich bezighouden met het communiceren over nucleaire en stralingsrisico’s aan het algemeen publiek. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de deelnemers vooral zochten naar praktisch toepasbare informatie. Uit de gesprekken bleek verder dat voor een goede, effectieve risicocommunicatie er geïnvesteerd moet worden in een doelgroepanalyse, om aan de hand daarvan de juiste middelen te ontwikkelen en te verspreiden.

Media

Voor vragen vanuit de media is de ANVS bereikbaar via het nummer van de perstelefoon dat op de website staat. In 2019 werd de ANVS benaderd door 14 journalisten van zowel landelijke als lokale media.