De eerste vijf jaren zitten erop. Op 1 augustus 2017 werd de wet van kracht die de ANVS instelde als zelfstandig bestuursorgaan (zbo), maar op 1 januari 2015 gingen we van start als aparte organisatie binnen het ministerie van (toenmalig) Infrastructuur en Milieu.

In het jaarverslag van 2018 keken we terug op een positieve internationale toetsing aan de standaarden van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). De uitkomst daarvan was dat Nederland met de ANVS als zelfstandige autoriteit voldoet aan de internationale eisen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In 2019 is daarop de eerste wettelijke evaluatie van het zbo ANVS uitgevoerd. Volgens de onderzoekers is de algemene conclusie dat de ANVS het de afgelopen jaren goed heeft gedaan. Dat onderstreept dat we erin geslaagd zijn met elkaar een stevige organisatie te bouwen. Dit is gelukt dankzij de medewerkers die zich vanaf het begin volledig hebben ingezet voor onze missie, het bewaken en bevorderen van de veiligheid, én dankzij de medewerkers die zich de afgelopen vijf jaren daarbij hebben aangesloten. Want één van de successen van de vorming van de ANVS is dat jonge, goed gekwalificeerde mensen bij ons willen werken. Wij zijn al die medewerkers dankbaar voor hun voortdurende inzet voor de ANVS.

Naast de externe evaluaties hebben wij als ANVS onze eigen organisatie tegen het licht gehouden. Die bevindingen hebben we gecombineerd met een aantal belangrijke verbeterpunten uit de zbo-evaluatie. Dat leidde ertoe dat we de verschillende verantwoordelijkheden die we als ANVS hebben beter willen onderscheiden. Daarbij gaat het om (1) bevoegd gezag, (2) voorbereiding en uitwerking van beleid-, wet en regelgeving en (3) de kennisfunctie op ons terrein. Hierop hebben we de organisatiestructuur aangepast per 1 januari van 2020. Een belangrijk doel hierbij is om de keten voor het bewaken en bevorderen van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en beveiliging verder te versterken.
In dit jaarverslag kunt u lezen dat naast deze evaluaties en verdere organisatieontwikkeling ons werk in 2019 gewoon is doorgegaan. We hebben toezichtsprojecten uitgevoerd en gereageerd op signalen uit de buitenwereld. We hebben kaders gesteld voor het veilig omgaan met nucleaire toepassingen en/of met ioniserende straling en daarop toegezien. Want daar staan we voor en daar gaan onze medewerkers voor. Voortdurend verbeteren is ons principe, maar het is de uitvoering die telt.
 

Het bestuur van de ANVS,
Jan van den Heuvel en Marco Brugmans

Jan van de Heuvel en Marco Brugmans