In 2019 werkte de ANVS op verschillende vlakken aan de borging en verbetering van de kwaliteit van haar werk.

Digitale dienstverlening

Vanaf begin 2018 is de ANVS haar dienstverlening aan ondernemers gefaseerd aan het digitaliseren. Het digitale ANVS-loket biedt ondernemers de mogelijkheid om de status van lopende aanvragen en van eerder afgehandelde kennisgevingen, registraties en vergunningen gemakkelijk online in te zien. De ondernemer krijgt toegang tot het ANVS-loket via e-Herkenning. Buitenlandse ondernemers en organisaties die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel krijgen een apart account.

Vanaf begin 2018 ontvangt en verwerkt ANVS-kennisgevingen en registraties digitaal via het ANVS-loket. Per 1 november 2018 is deze dienstverlening aan ondernemers uitgebreid met de mogelijkheid voor het online aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor handelingen met een bron van ioniserende straling. Per 2019 kunnen ondernemers ook kennisgevingen voor HASS (High Active Sealed Sources) en aanvragen voor een transportvergunning via het ANVS-loket indienen. Bij deze functionele uitbreidingen wordt er veel aandacht besteed aan gebruikersvriendelijkheid en beveiliging van het ANVS-loket.

Interne processen

In 2019 besteedde de ANVS veel tijd aan het verder ontwikkelen, beschrijven en implementeren van haar interne processen. Het verbeteren van de bestaande processen en de interne audits hebben bijgedragen aan de optimalisatie van de interne werkwijze. De processen zijn vastgesteld en vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem van de ANVS voor het bijhouden van het Register van Verwerkingsactiviteiten, datalekken en de uitoefening van de rechten van betrokkenen.