Aantal procedures, verzoeken en klachten
2019 2018 2017
bezwaarprocedures 10 5 4
beroepsprocedures 3 2 1
Wob- en WHO-verzoeken 6 4 5
AVG-verzoek 1 0 nvt
klacht 1 4 0

Bezwaren

In 2019 is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de ANVS tot het aanwijzen van een keuringsinstantie voor nucleaire drukapparatuur. Dit bezwaar is ongegrond verklaard. Tevens zijn twee bezwaren ingediend tegen de puntenwaardering van opleidingen en cursussen ten behoeve van de herregistratie van deskundigen. Deze zijn allebei niet-ontvankelijk verklaard. Tegen twee vergunningen is bezwaar gemaakt. Eén bezwaar is ingetrokken en één is nog in behandeling. De behandeling van een ingekomen bezwaar tegen een specifieke vrijgave is aangehouden omdat overleg plaatsvindt met de ANVS over wijziging van de voorwaarden. Daarnaast is tegen drie Wob-besluiten en tegen een besluit op een AVG-verzoek bezwaar gemaakt. Twee van deze procedures lopen nog, twee zijn ongegrond verklaard.

Beroepen

In 2019 is een hoger beroep bij de Raad van State ingediend inzake het afwijzen van het Wob-verzoek over het ‘Metingenoverzicht IAEA Ru-206’. Dit hoger beroep volgde op de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in april 2019, waarin werd geoordeeld dat de ANVS dit document terecht niet openbaar gemaakt heeft. De zitting bij de Raad van State vond in 2019 plaats, op de uitspraak wordt nog gewacht. Begin 2019 is verder beroep ingediend bij de Raad van State tegen een vergunningswijziging voor de Kerncentrale Borssele. Dit beroep loopt nog, de zitting moet nog worden gepland. Tevens is een beroep ingediend bij de Raad van State tegen een vergunningswijziging met betrekking tot handelingen met natuurlijk radioactief materiaal. Dit beroep is na overleg met de ANVS ingetrokken.  

Wob- en WHO-verzoeken

De ANVS heeft in 2019 vijf Wob-verzoeken en een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO) ontvangen van belangenorganisaties en particulieren. In twee gevallen is de gevraagde informatie in zijn geheel niet openbaar gemaakt, omdat de ANVS er niet de beschikking over heeft. In de overige gevallen is de gevraagde informatie, of een deel daarvan, gepubliceerd. Tegen twee Wob-besluiten is bezwaar gemaakt. Die procedures lopen nog.

AVG-verzoek

In 2019 heeft één persoon een verzoek ingediend op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze persoon heeft op grond van de AVG inzicht gevraagd in de door de ANVS over deze persoon verwerkte gegevens. De reactie die de ANVS hierop heeft gegeven, wordt op grond van de Uitvoeringswet AVG aangemerkt als een besluit.

Klachten

In 2019 heeft de ANVS één klacht ontvangen. Deze gaat over de wijze waarop klager is behandeld door de ANVS in het kader van de behandeling van vergunningaanvragen en het volgens klager niet consistent en willekeurig beoordelen van vergunningaanvragen door de ANVS.